Artikel

Virksomheder varierer skoledagen

01-11-2018
Artikel Grundskole

Det er vigtigt, at vi holder os for øje, hvordan den åbne skole bidrager til bedre undervisning. Skolerne skal ikke bare samarbejde med eksterne partnere for samarbejdets skyld, fortæller Danmarks Evalueringsinstitut, EVA, som står bag to nye undersøgelser om åben skole.

Erhvervslivet er en af de hyppigste samarbejdspartnere i den åbne skole. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA. 35 procent af de adspurgte lærere har samarbejdet med en virksomhed i dette skoleår. Kun kulturinstitutioner, som 49 procent har samarbejdet med, er mere anvendte partnere.

Undersøgelsen viser også at danskfaget uden sammenligning er det fag, der lægger flest timer til åben skole-forløb. Knapt halvdelen (41 procent) af forløbene har været koblet til dansktimer. Erhvervslivet kan sagtens være en oplagt samarbejdspartner for en dansklærer.

Skole for alle sanserne

På Bornholm besøger elever i 7. klasse den lokale virksomhed JENSEN Denmark, der udvikler og producerer udstyr til industrielle vaskerier. Forud for besøget er eleverne blevet undervist i forskellige tekstgenrer, og under besøget suger eleverne alle de forskellige indtryk fra virksomheden til sig. Når de mødes igen i klasseværelset, skal eleverne på baggrund af besøget producere en tekst.

»Eksemplet fra Bornholm viser, hvordan den åbne skole kan tilføre undervisningen nogle nye aspekter. Vores undersøgelse peger på, at den åbne skole kan understøtte elevernes læring ved blandt andet at byde på autenticitet, variation og sanseindtryk, fortæller Anne Grosen, der er projektleder på Danmarks Evalueringsinstitut, EVA.

Ikke et mål, men et middel

Den åbne skole er ikke en ny opfindelse, skolerne har altid samarbejdet med museer og foreninger og besøgt lokale virksomheder. Men med skolereformen er skolerne nu forpligtede på at indgå samarbejde med eksterne parter.

Når lærere og pædagoger inddrager eksterne samarbejdspartnere, lægger de vægt på at samarbejdet skal styrke elevernes faglige læring ved at inddrage ekstern viden, skabe gode oplevelser i undervisningen, der styrker elevernes trivsel og sociale fællesskaber og gøre undervisningen mere praksisnær og anvendelsesorienteret.

»Den åbne skole må aldrig blive et mål i sig selv, derimod kan det være et redskab til at skabe en god og varieret undervisning og i sidste ende sikre bedre læring for eleverne«, siger Anne Grosen, projektleder EVA.

Ikke kun lærerens opgave

Mere end halvdelen af de adspurgte lærere og pædagoger angiver, at kontakten til den eksterne samarbejdspartner i det senest gennemførte åben skole-forløb blev etableret, enten fordi læreren eller pædagogen selv kendte den eksterne samarbejdspartner (34 procent), eller fordi samarbejdspartneren anvendes fast på skolen (17 procent).

»Der kan være en risiko for, at åben skole-forløb bliver for afhængige af den enkelte underviser og deres netværk «, siger Anne Grosen fra EVA, »det kan betyde, at arbejdet med den åbne skole bliver skrøbeligt. Hvis både skoleledelse, lokalmiljø og forvaltning kommer i spil, kan der være noget at vinde. Det samarbejde, som ledelse eller forvaltning kan være med til at bane vej for, skal altid vurderes på, om det giver faglig mening i forhold til den undervisning, som klassen er i gang med«.

Relateret indhold