Podcast

Podcasts: Lyt dig klogere på skoleledelse, der styrker undervisningen

24-10-2018
Artikel Grundskole

Hør EVA's podcast-serie om skoleledelse, der går tæt på undervisningen, tæt på lærernes teamarbejde og på brugen af data i udviklingen af undervisningen. Hver podcast varer ca. 20 minutter. Hør den i bilen eller toget hjem.

EVA's områdechef Lise Tingleff trækker væsentlige pointer fra forskningen frem om den pædagogiske leders opgave, og tre pædagogiske ledere fra forskellige skoler giver indblik i, hvordan de griber deres ledelsesopgave an.

# 1: Derfor skal du tæt på undervisningen

Skoleledelse gør en forskel for elevernes læring – særligt når du som leder kommer helt tæt på undervisningen, men hvordan du det konkret? Hvilke udfordringer skal du være forberedt på, og hvordan gearer man skolens kultur til, at skolederen bevæger sig ind i klasserummene?

  • "Vi skal som skoleledere gøre samtalen om undervisning vigtig". Lise Tingleff Nielsen, EVA chef for grundskoleområdet, peger på tre vigtige trin i, hvordan skoleleden sætter fokus på skolens vigtigste opgave – undervisningen.
  • Kirsten Frøhlich Brønd, skoleleder på Skovlyskolen i Rudersdal Kommune (pr. 1. september 2018 leder af Enghavegård Skole i Gladsaxe Kommune), er optaget af at udvikle undervisningen. Hun ser det som sin opgave at give gode organisatoriske rammer for, hvordan lærere og pædagoger håndterer og tilrettelægger deres undervisning, og fortæller om konkrete erfaringer med at introducere metoder og gå på didaktisk opdagelse sammen med medarbejderne.

#2: Skoleledelse: Sådan får eleverne mere ud af jeres teamsamarbejde

Lærernes teamsamarbejde på skolerne er afgørende for, at undervisningen bliver så god som muligt, og for eleverne bliver så dygtige, som de kan. Men hvad skal der til for, at teamsamarbejdet fungerer, og hvordan kan det udvikle lærerne kompetencer?

  • Hør EVA’s chef for grundskoleområdet Lise Tingleff Nielsen fortælle, hvad skoleledelsen skal være opmærksomme på for at styrke teamsamarbejdet.
  • Helle Seliger, viceskoleleder på Herlev Byskole, giver indblik i, hvordan hun ser sin opgave som pædagogisk leder for de lærerteam, der har skolens ældste klasser. Og hun fortæller fra et langt udviklingsforløb, hvor teamene har fået skærpet deres fokus på læreprocesser og nu udvikler undervisning sammen og har fagdidaktiske diskussioner, som lærerne oplever at profitere af.

#3: Skoleledelse: Sådan bruger du data til at styrke elevernes læring og trivsel

Der er data alle vegne i den danske folkeskole - i form tests og målinger, men også blødere data som evalueringer fx af elevernes produkter, logbøger eller lærernes observationer. Begge typer data kan være guld værd i skoleudviklingen. Hvis man vel at mærke som skoleleder fokuserer, vælger fra og husker, at data ikke i sig selv skaber forandring, men skal bruges af lærere og pædagoger til at skabe forandring.

  • Lise Tingleff Nielsen, chef for grundskoleområdet på EVA, fortæller om, hvorfor og hvordan du som skoleleder kan kvalificere diskussionerne om undervisning med data.
  • Helle Bjerg, pædagogisk leder og souschef på Skolen på Grundtvigsvej i Frederiksberg Kommune, giver indblik i erfaringerne og udfordringerne fra lederes og lærerteamenes arbejde med data på skolen.

Sådan lytter du til podcast

Du kan lytte til podcast på din computer, tablet eller smartphone, hvor og hvornår du ønsker det. Du kan altid lytte direkte fra EVA FM på www.eva.dk, men du kan også bruge en app.

Du kan fx bruge Soundclouds app, der findes til alle typer telefoner. I den kan du finde vores podcast og følge EVA FM, så du får besked, når vi har nye podcast klar. Du kan også afspille fra app'en.

Alternativt kan du vælge en app, der er dedikeret til at afspille podcast. Her er nogle forslag:

iPhone og iPads:
Apple har lavet en podcast-app til iPhone og iPads.

Android-telefoner:
I Google Play er denne podcast-app populær.

Windows phone:
Har du en Windows phone, kan du fx bruge denne podcast-app.

Relateret indhold

Lise Tingleff Nielsen
Områdechef
Grundskole