Interaktiv grafik

Pædagogisk personale i dagtilbud - kommunale fordelinger

27-08-2020
Artikel Dagtilbud for børn

Der er store forskelle kommunerne imellem, når man ser på, hvor ofte børnene møder en pædagog. Også når det handler om formel efteruddannelse af pædagogiske personale, er der kommunal forskelle. Dyk ned i tallene og find din egen kommune.

Andel af pædagoger blandt det samlede pædagogiske personale i kommuner opgjort på andel af timer

Andel af det samlede pædagogiske personale, der i 2018 har deltaget i formel efteruddannelse inden for de seneste tre år, fordelt på kommuner

Relateret indhold

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn