Ny undersøgelse: Mangel på pædagoger i daginstitutioner er især et storbyfænomen

25-04-2024
Artikel Dagtilbud for børn

Ny undersøgelse viser, at 64 % af bykommunerne har svært ved at rekruttere pædagoger til deres dagtilbud. I Region Nordjylland har ingen dagtilbudschefer angivet, at de oplever rekrutteringsudfordringer.

I dag oplever medarbejdere i en del af landets daginstitutioner at mangle pædagoguddannede kolleger. Men problemets omfang ser forskelligt ud alt efter, hvor i landet, man kigger hen. En pædagog i København eller Hvidovre vil oftere skulle se langt efter en ny pædagogkollega end en pædagog i Thy.

64% af bykommunerne har svært ved at rekruttere pædagoger

En ny undersøgelse, som EVA har udarbejdet med støtte fra Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger, viser nemlig, at rekrutteringsudfordringen er markant større i byerne end på landet. Alle dagtilbudschefer i bykommunerne har svaret, at de i en eller anden grad har problemer med at rekruttere. 64 % oplever i høj grad problemer med at rekruttere pædagoger, og de resterende dagtilbudschefer i bykommunerne (36%) oplever udfordringen i nogen grad.

Dagtilbudschefer i Region Nordjylland har ikke udfordringer med at rekruttere

I landkommunerne har 13 % af dagtilbudscheferne svaret, at de oplever udfordringen i høj grad. Alt i alt oplever 86 % af kommunerne samlet set i nogen eller i høj grad at have problemer med at rekruttere. Forskellen viser sig også på regionalt niveau. I Region Hovedstaden oplever 50 % af dagtilbudscheferne i høj grad udfordringen, mens ingen af dagtilbudscheferne i Region Nordjylland har angivet, at de har udfordringer med at rekruttere.

Læs de tre notater fra undersøgelsen

Børn trives og udvikler sig i daginstitutioner med dygtige og veluddannede pædagoger

Forskning viser, at daginstitutioner af høj kvalitet, hvor børn trives og udvikler sig, er afhængige af dygtige og veluddannede pædagoger. Samtidigt ved vi fra den nationale kvalitetsundersøgelse på 0-2-årsområdet, at kvaliteten i de fleste af vores daginstitutioner har brug for et løft. Og her spiller de uddannede pædagoger en vigtig rolle.

Region Hovedstaden og Region Sjælland har sværest ved at fastholde ansatte pædagoger

Oven i rekrutteringsudfordringen oplever 49 % af kommunerne i nogen grad udfordringer med at fastholde de pædagoger, de har ansat. Her opleves udfordringen primært i Region Sjælland og Region Hovedstaden, hvor henholdsvis 75 % og 71 % af dagtilbudscheferne i nogen grad har svært ved at fastholde ansatte pædagoger. Ingen oplever udfordringen i høj grad. Dermed opleves udfordringen med at fastholde mindre end udfordringen med at rekruttere, der opleves i høj grad.

Prognoserne for rekrutteringsudfordringen går den forkerte vej

Udfordringen med at få nok pædagoger i daginstitutionerne ser kun ud til at vokse i fremtiden. Ved kvote 2-ansøgningsfristen 2024 har 10 % færre søgt pædagoguddannelsen som 1. prioritet end i 2023. Prognoser peger på, at mindre ungdomsårgange og faldende interesse for pædagoguddannelsen kan betyde en endnu større rekrutteringsudfordring i årene, der kommer.

Mange kommuner og dagtilbud arbejder aktivt for at få flere pædagoger

Udfordringerne kalder på en større strategisk indsats nationalt og lokalt for at styrke rekrutteringen landet over og særligt i byerne. De fleste kommuner har fokus på problemet, men der er også kommuner, som i endnu højere grad kunne arbejde yderligere strategisk med rekruttering. Samtidigt kan kommunerne i højere grad, end de gør i dag, lære af hinanden ved at udveksle viden og samarbejde på tværs.

Sådan er undersøgelsen foretaget

EVA har gennemført undersøgelsen i samarbejde med Velfærds- og Forskningsfonden for Pædagoger. Undersøgelsen består af:

1. Spørgeskemaundersøgelse blandt kommunernes dagtilbudschefer.

2. Interviewundersøgelse blandt professionshøjskolerne.

3. Målgruppeanalyse baseret på registerundersøgelse og litteraturstudie af motivation.

4. Caseundersøgelse i tre kommuner og tre professionshøjskoler, som er udvalgt på baggrund af hhv. spørgeskemaundersøgelsen og interviewundersøgelse.

Relateret indhold