Social udvikling

På denne side kan du få viden og inspiration til arbejdet med børns sociale udvikling. Social udvikling er et ud af seks temaer i den styrkede pædagogiske læreplan, og dækker over bl.a. børns deltagelse, medindflydelse og empati samt legens betydning for social læring.

Informationsmateriale

Kort om social udvikling

Få inspiration til at reflektere over, hvordan du sammen med kollegaer, medarbejdere eller andre kan arbejde med børns sociale udvikling. Kataloget indeholder viden og inspiration om temaerne deltagelse og medindflydelse, empati, og legens betydning for social læring. Inspirationskataloget kan bruges af dig, som arbejder med pædagogik og udvikling i dagtilbud, eksempelvis som leder, medarbejder eller konsulent.

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn

Alle udgivelser om social udvikling

Vis flere