Artikel

Sæt gang i jeres faglige drøftelse

15-01-2019
Artikel Dagtilbud for børn

EVA’s dialogkort giver jer forslag til spørgsmål, I kan bruge som udgangspunkt for faglig refleksion og dialog. På personale-, leder- eller forældremødet eller i det hele taget dér, hvor der er brug for at spørge og tale sammen på en anden måde, end I plejer.

Den pædagogiske læreplan skal være et ramme-sættende og levende dokument

Hvordan vil vi gå i gang med processen? Vil vi danne os et overblik over, hvordan vores pædago­giske praksis ser ud nu? Eller vil vi gå i gang med det, der motiverer os mest? Eller der, hvor vi mener, der er plads til forbedring?

Alle dagtilbud skal til at indlede arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan

Vil vi arbejde sammen med andre om dele af opgaven? Fx sparre med netværk eller enkelte samarbejdspartnere? Hvilke spørgsmål giver det mening for os at samarbejde med andre om? Og hvilke giver det mening for os at arbejde med alene?

Den styrkede pæda­gogiske læreplan indeholder både nye og genkendelige elementer

Hvor vil vi sætte ind først? Ved at blive klogere på det, vi ikke kender? Eller kigge dybere ind i det, vi allerede arbejder med?