Kommunikation og sprog

Børn skal lære at sætte ord og krop på deres tanker og kommunikere på en måde, der giver adgang til fællesskaber og gør det muligt at interagere og samtale med andre. Det er en afgørende pædagogisk opgave at støtte barnet i den udvikling. Her får du som konsulent, leder eller pædagogisk personale inspiration til arbejdet med børns kommunikation og sprog.

Inspirationsmateriale

Kort om kommunikation og sprog

Få inspiration til arbejdet med børns kommunikation og sprog. Inspirationskataloget kan bruges af dig, som arbejder med pædagogik og udvikling i dagtilbud, eksempelvis som leder, medarbejder eller konsulent, og som gerne vil forstå sammenhænge mellem børns fællesskaber og deres kommunikation, vide mere om, hvordan interaktioner, sprog og kommunikation spiller sammen og ikke mindst få inspiration til, hvordan pædagogisk personale kan blive de bedste sproglige rollemodeller.

Line Buer Bjerre
Chefkonsulent
Dagtilbud for børn

Alle udgivelser om kommunikation og sprog

Vis flere