Alsidig personlig udvikling

På denne side kan du få viden og inspiration til arbejdet med børns alsidige personlige udvikling. Alsidig personlig udvikling er et af de seks temaer i den styrkede pædagogiske læreplan, der definerer forskellige områder af børns trivsel, læring, udvikling og dannelse i det pædagogiske læringsmiljø.

Artikel

Livsduelighed er første nøgleord i barnets alsidige personlige udvikling

Fordyb dig i læreplanstemaet om alsidig personlig udvikling. Det kan virke lidt svært at gå til. Men udvikling af livsduelighed handler om, at barnet har mulighed for tryg tilknytning og møder anerkendelse og opmærksomme voksne.

Laura Detlefsen
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn

Alle artikler om alsidig personlig udvikling

Alle udgivelser om alsidig personlig udvikling