Replik

I kan være med til at bestemme, hvilken rolle køn skal spille i jeres praksis

22-02-2024
Artikel Dagtilbud for børn

Forforståelser og automatreaktioner er nødvendige for, at vi hver dag kan gebærde os i en meget kompleks verden uden hele tiden at skulle stille spørgsmålstegn ved alt. Vi kategoriserer verden omkring os for at kunne genkende og forstå den – og handle i den.

Men de nødvendige forforståelser og lagrede erfaringer kan også få os til at kategorisere på måder, der er mindre hensigtsmæssige. Fx når det drejer sig om køn.

Både forskere og en dagtilbudsleder siger her i magasinet, at køn altid i en eller anden grad vil påvirke den måde, børn bliver mødt på – også i dagtilbud. Nogle vil sikkert kunne genkende, at piger komplimenteres for deres pailletter på blusen, mens drenge i højere grad får opmærksomhed for det, de gør, fx løber hurtigt eller bygger højt. Og at drenge og piger mødes både med forskellige forventninger til selvhjulpenhed og koncentration og af forskellige tilbud om at deltage i aktiviteter. Ikke kun i dagtilbud, men også i skolen, i uddannelsessystemet og andre steder i samfundet. Det viser forskning i hvert fald er tilfældet.

Over et børneliv lagrer disse erfaringer sig for børn og får betydning for, hvad børnene oplever som muligt og rigtigt at føle, interessere sig for og gøre, og hvordan børnene oplever deres valgmuligheder i skolen og senere i arbejds- og i familielivet.

Vi kan ikke undgå, at køn skaber særlige forventninger hos os som voksne, men vi kan arbejde for selv at styre, i hvor høj grad de forventninger skal afgøre børnenes muligheder for at blive mødt med omsorg og muligheder for at deltage. Det gælder også i dagtilbuddet, hvor vi med afsæt i en nysgerrighed over for børnenes perspektiver kan arbejde for, at børnene får flere og rigere erfaringer i lege, aktiviteter og fællesskaber. Og hermed et godt afsæt for valg og oplevelse af muligheder senere i livet.

Magasinet bringer nyt fra forskning på området. Det giver også bud på nogle greb, pædagogisk personale kan bruge i praksis til at forholde sig kønsrefleksivt til det pædagogiske læringsmiljø og hermed arbejde for, at alle børn tilbydes lige deltagelsesmuligheder – uafhængigt af deres køn.

God læselyst!

Relateret indhold

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn