Guide

Fem kønsrefleksive greb til jeres pædagogiske praksis

22-02-2024
Artikel Dagtilbud for børn

Et godt sted at starte, hvis I vil arbejde med at skabe mere lige deltagelsesmuligheder uanset køn.

Guiden er udarbejdet i samarbejde med forsker Mie Plotnikof.

Marie Louise Poulsen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte
1

Arbejd med mangfoldige udtryk i legetøj, legezoner, bøger og andre materialer

Børn bruger det fysiske legemiljø som afsæt for lege og aktiviteter. Tænk derfor over, hvad jeres legemiljø og materialer allerede repræsenterer, og om I evt. bedre kan nuancere forståelser og fortællinger om kønsidentiteter, også for de børn, som ikke nødvendigvis identificerer sig som enten en dreng eller en pige. Se på, i hvor høj grad jeres udklædningstøj og legetøj indbyder til mangfoldige rollelege og flere måder at deltage på. Tænk også over evt. uønskede kønnede opfordringer indbygget i fx Lego-hjørnet, dukke-hjørnet, på legepladsen og i krea-rummet.

2

Deltag aktivt i børnenes leg for at skabe flere og varierede deltagelsesmuligheder

Børn skal have rum til at lege og eksperimentere med traditionelle kønnede roller. Men det er også vigtigt, at pædagogisk personale nogle gange guider og sikrer, at alle børn tilbydes rige muligheder for at prøve sig selv af i mangfoldige roller og inden for forskellige typer af lege, fx kropslige lege og rollelege både inde og ude. Deltag selv aktivt i forskellige lege for at få indsigt i børnenes legepræferencer og for at skabe flere og varierede roller og deltagelsesmuligheder for alle børn. 

3

Inkluder bredt i leg og pædagogiske aktiviteter for at skabe fællesskaber på tværs af køn

Understøt alle børns muligheder for at afprøve sig selv i flere fællesskaber og gennem fordybelse på tværs af køn og på tværs af aktiviteter og lege, der måske traditionelt forbindes med ét køn. Brug tid på at tænke over jeres sprog og invitationer til børnene, fx kan målmand kaldes for målvogter og brandmand for brandkæmper. Overvej, om I som pædagogisk personale kan gå forrest og deltage i andre aktiviteter og lege, end I plejer, og på den måde tiltrække børn på mangfoldige måder.

4

Brug det kollegiale fællesskab til at undersøge og udfordre jeres forståelser af køn

Reflekter over betydningen af køn hos jer som en del af jeres evalueringskultur. Diskuter mønstre i børnegruppen, og spørg ind til hinandens forståelser. Overvej begrundelser for fx gruppeinddelinger og invitationer til aktiviteter og lege. Og stil jer selv kritiske spørgsmål: Ville jeg gøre og sige det samme, og på samme måde og i samme tone, hvis det ikke var Carl, men Alba, der spurgte, om hun måtte åbne sminkehjørnet? Hvis nej, er der en god grund til det?

5

Tal højt om, hvorfor kønsrefleksiv praksis er en pædagogisk kvalitet

Ledelsen kan med fordel bidrage til at udvikle klare argumenter for, hvorfor kønsrefleksiv praksis indgår som en pædagogisk kvalitet. Det er en forpligtelse som følge af ligebehandlingsloven, og tidlig indsats er afgørende for at give alle børn mere ligestillede deltagelsesmuligheder og fremtidshorisonter i vores samfund.

Relateret indhold