Dialogkort

Gå i dialog om, hvordan I kan udvikle jeres praksis ved at arbejde kønsrefleksivt

22-02-2024
Artikel Dagtilbud for børn

Hvilken rolle spiller køn i vores pædagogiske læringsmiljø?

Overvej, hvilket legetøj børnene møder i løbet af en dag. Hvordan er køn repræsenteret her, fx i klæd-ud-tøj, kopi-ark, bøger? Giver repræsentationen mulighed for mangfoldig deltagelse?

Overvej, hvilke aktiviteter I har lavet med børnene i løbet af den sidste uge. Har piger og drenge fået de samme invitationer? Hvorfor/hvorfor ikke?

Hvilke forståelser har vi hver især om at være ”dreng” og ”pige”?

Overvej hver især, hvad I forbinder med køn, og tal sammen om det.

Diskuter, om I har oplevet, at jeres forståelser af køn har haft indflydelse på den måde, I møder børnene på.

Hvilke greb kan vi bruge til at arbejde mere kønsrefleksivt?

Find eksempler på aktiviteter og lege, hvor børn på tværs af fx køn og alder deltager. Tal om, hvad der kendetegner disse aktiviteter og lege.

Vælg en anden aktivitet, hvor færre børn deltager. Beskriv én ting, I som personalegruppe kan gøre for at styrke deltagelsesmulighederne for flere børn – og for både piger og drenge.

Relateret indhold

Marie Louise Poulsen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte