EVA TEMA 28: Køn og deltagelsesmuligheder

EVA TEMA nr 28 sætter fokus på sammenhængen mellem køn og mulighederne for at deltage i aktiviteter og lege og møde omsorg fra det pædagogiske personale. Artiklerne bringer nyt fra forskning på området og giver bud på greb, pædagogisk personale kan bruge i praksis for at arbejde for, at alle børn tilbydes lige deltagelsesmuligheder – uafhængigt af deres køn.

Magasin

Køn og deltagelsesmuligheder

Magasinet bringer nyt fra forskning om betydningen af køn i dagtilbud og giver bud på greb, pædagogisk personale kan bruge i praksis for at arbejde for, at alle børn tilbydes lige deltagelsesmuligheder – uafhængigt af deres køn.

Marie Louise Poulsen
Kommunikationskonsulent
Kommunikation og Ledelsesstøtte

Alle artikler fra EVA TEMA 28: Køn og deltagelsesmuligheder

Alle numre af EVA TEMA