Artikel

Principper for samarbejde mellem dagtilbud og hjem

02-12-2019
Artikel Dagtilbud for børn

Arbejdet med principper kræver refleksion og inddragelse. Sørg for at få stillet jer selv de rigtige spørgsmål, både som personalegruppe og bestyrelse. Det gælder i forhold til forarbejde, formulering og forankring af de endelige principper.

Forarbejde

  • Hvilke værdier er vigtige for os i forhold til samarbejdet mellem hjem og dagtilbud?
  • Hvad er vigtigt for børnene i forhold til deres families deltagelse og bidrag i dagtilbuddet?
  • Hvordan vil vi invitere den brede forældregruppe til at bidrage til at udvikle principperne for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem?

Formulering

  • Skal principperne anvise handlinger? Og skal vi forpligte hinanden på konkrete forandringer i hverdagen?
  • Hvordan sikrer vi, at principper for samarbejdet mellem forældre og dagtilbud kommer alle familier til gode?
  • Skal principperne tale til forældre eller pædagogisk personale eller til begge?

Forankring

  • Hvordan vil vi præsentere principperne for det pædagogiske personale? Hvordan kan de understøtte, at principperne udleves i praksis?
  • Hvordan vil vi præsentere principperne for forældregruppen? Hvordan kan de understøtte, at principperne udleves i praksis?
  • Hvordan kan vi følge op på, om principperne fungerer i praksis?

Læs hele magasinet EVA TEMA 18

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn