Artikel

Principper for samarbejde åbner for, at flere forældre kan involvere sig

02-12-2019
Artikel Dagtilbud for børn

I Trekløveren i Vangede har arbejdet med principper for forældresamarbejdet givet plads til, at flere forældre involverer sig med det, de kan. EVA TEMA har talt med leder Paula Guerrero Mieres og tidligere bestyrelsesformand Line Pfeiffer Jørgensen Holter.

Hvad tænkte I om, at forældrene skulle lave retningslinjer for forældresamarbejdet?

PAULA: I Gentofte Kommune kom initiativet gennem et såkaldt opgaveudvalg, bestående af politikere, fagfolk og borgere. Den nye dagtilbudslov kom så efterfølgende og understøttede, at det var et vigtigt arbejde, vi havde sat i gang. Jeg kunne personligt godt se idéen i, at bestyrelsen udformer principper, da forældrene jo er vigtige samarbejdspartnere i vores arbejde med børnene.

LINE: Jeg har siddet i bestyrelsen i både min søns og min datters vuggestue og børnehave. Og nogle gange kan bestyrelsesarbejdet godt have karakter af ren orientering fra ledelsen, uden reel mulighed for at sætte aftryk på dagtilbuddet. Det var principperne en reel mulighed for.

Hvad var det vigtigt for jer, at principperne rummede?

PAULA: Det lå bestyrelsen meget på sinde, at et godt samarbejde kan rumme forskellige familier. Det var ledelsen meget enig med bestyrelsen i – også i, at principperne ikke skulle være formanende, men værdibaserede. Bestyrelsen ville ikke udforme principper, der fx sagde til forældrene: "I skal komme kl. 10 hver dag og sørge for at holde tre ugers ferie om året." Den ville hellere lægge op til, at "vi kommunikerer om, hvad der er vigtigt," så forældrene kan træffe de beslutninger, der er rigtige for familierne hver især.

LINE: Vi var optagede af, at principperne ikke skulle være løftede pegefingre. Vi skulle ikke sidde og udvikle bestyrelsens bud på, hvordan du skal opdrage dit barn. Samtidig skulle principperne ikke bare repræsentere den siddende bestyrelse. Andre forældre skulle kunne se sig selv i dem. De skulle forankres som noget konkret i den bredere forældregruppe og ikke være noget abstrakt noget, nogle kunne kloge sig på.

  • Leder i Trekløveren i Vangede

    Paula Guerrero Mieres

    Forskellighed er en vigtig værdi. Vi kan ikke bare lave regler for, at sådan gør vi. Men må have plads til, at der kan komme nogen, som gør noget andet, som også kan inspirere os.

  • Tidligere bestyrelsesforkvinde i Trekløveren i Vangede

    Line Pfeiffer Jørgensen Holter

    Udfordringen er, hvordan man fremadrettet holder visionen og værdierne i live. Vi besluttede, at forældrene får principperne udleveret, når deres barn starter.

Hvordan inddrog I resten af forældregruppen?

LINE: Jeg stod for at designe processen i samarbejde med ledelsen. Vi havde kick-off med en fra kommunen, hvor vi udviklede en overordnet vision. Til den konkrete adfærd ville vi gerne have input fra den samlede forældregruppe. Derfor faciliterede jeg et fælles forældremøde, hvor vi brainstormede ud fra diskussionsspørgsmål, vi havde lavet i bestyrelsen. Forældrene skulle ikke blive enige, de skulle bare komme med input. Fx til et udsagn som "Vi tager ansvar for gode relationer." Hvad betyder det i hverdagen? Og hvad kan man som forældre selv gøre? Det skulle ikke bare være en ønskebod for forældrene, men en måde at blive opmærksom på, hvordan man selv kan bidrage til en ligeværdig relation. Vi havde tolke til de tosprogede, og alle bidrog.

Hvilke dilemmaer eller udfordringer oplevede I undervejs?

PAULA: Det var en balance som leder at sikre, at alle forældre, der bidrager til en proces, bliver hørt, men at alles input ikke kan blive direkte afspejlet i principperne. Det skal man adressere eksplicit og tale om.

LINE: Udfordringen er, hvordan man fremadrettet holder visionen og værdierne i live. Vi besluttede, at forældrene får principperne udleveret, når deres barn starter. Og personale-gruppen genbesøger dem ved personale-møder og ved forældresamtaler.

Hvad er der kommet ud af at arbejdet med principper?

PAULA: Mange forældre oplever, at det er muligt for dem at give et bidrag ud fra det, de selv står for. Fx var der for nylig en mor, der kontaktede mig, fordi vi ikke havde fået taget stuefotos. Hun ville gerne hjælpe med at undersøge, hvordan vi kunne få det gjort. Det er et udtryk for, at det er blevet muligt for forældrene at være med til at yde i det omfang, der er passende for ens familie.

LINE: Nu er mit barn gået ud. Men jeg oplevede, at man kunne have nogle andre snakke med pædagogerne. Fx omkring hvordan man kunne sikre, at alle blev inkluderet. Pædagogerne havde været i tvivl om, hvor meget vi ville involveres som forældre. Og det gik op for dem, at flere forældre havde overskud og lyst til fx at lave legeaftaler med de børn, der havde lidt ekstra brug for det.

Hvordan har personalet oplevet arbejdet med principperne?

PAULA: Vi taler meget om forældresamarbejdet, og det skærper personalets opmærksomhed. Jeg synes, de er gode til at danne relationer med forældre og se tingene ud fra deres perspektiver. Også at undersøge, om der er noget, vi mangler at være opmærksomme på. Vi har 20 forskellige nationaliteter i vores børnehuse – og udgangspunktet er, at forældrene er forskellige, når de træder ind ad døren.

Forskellighed er en vigtig værdi. Vi kan ikke bare lave regler for, at sådan gør vi. Men må have plads til, at der kan komme nogen, som gør noget andet, som også kan inspirere os. Vi tror, at det gode børneliv handler om, at vi mødes med forældrene i samarbejde om deres barn. Det handler også om at være nysgerrig på hinandens viden om barnet. I det daglige møde er vi opmærksomme på, at alle forældre vil deres børn det gode. Det kan være, at vi ikke altid er enige om, hvad det gode præcist er, men den snak må man så tage med hinanden. Det er personalet gode til.

Hvor lang tid skal man sætte af til arbejdet med principper?

LINE: Vi brugte et år.

PAULA: Forældre har som alle andre supertravlt. Så selv om Line stod for processen, skulle ledelsen også selv investere en masse tid. Det skal man jo, når man arbejder med nye tiltag – og det kræver tålmodighed, særligt hvis man har et ønske om en bred involvering. Det tager mere end tre måneder.

Fakta om Trekløveren

Trekløveren ligger i Vangede i Gentofte Kommune og består af tre børnehuse. Nogle af børnehusene rummer 20 forskellige nationaliteter.

I Gentofte Kommune var det en lokalpolitisk beslutning, at forældrebestyrelserne skulle udvikle en vision for forældresamarbejdet.

Læs hele magasinet EVA TEMA 18

Laura Detlefsen
Seniorkonsulent
Dagtilbud for børn