EVA TEMA 18: Bestyrelsen og forældresamarbejdet

Her kan du læse om og få inspiration til, hvordan forældrebestyrelsen i dagtilbud kan understøtte det potentiale, der ligger i et godt og tæt forældresamarbejde. Dette har EVA undersøgt på baggrund af dagtilbudsloven, der trådte i kraft i 2018, hvor samarbejdet mellem hjem og dagtilbud står centralt.

Magasin

Magasinet EVA TEMA 18: Bestyrelsen og forældresamarbejdet

Her kan du læse mere om forældresamarbejdet i dagtilbud. Fordyb dig i, hvordan bestyrelsen kan arbejde særligt med principperne for forældresamarbejde på en meningsfuld måde og, hvordan I som ledelse kan støtte op om arbejdet.

Dina Celia Madsen
Områdechef
Dagtilbud for børn

Alle artikler fra EVA TEMA 18: Bestyrelsen og forældresamarbejdet

Alle numre af EVA TEMA